Satınalma & Tedarik Zinciri Yönetimi
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/11/toplu_resim.jpg

Satınalma Operasyonlarında Müzakere ve Pazarlık Eğitimi

Prof. Dr. Murat Erdal

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Müzakere ve Pazarlık Yönetimi eğitimi 15 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erdal tarafından gerçekleştirilen eğitime kimya, beyaz eşya, tekstil, ambalaj, makine vd. sektörlerden yöneticiler katıldı. İşletme satış-satınalma operasyonları içerisinde müzakerenin yeri farklı sektör örnekleri ile tartışıldı. Pazarlık öncesi hazırlıklar, pazarlık süreci ve pazarlık sonrası aşamalar ele alındı. Eğitimde ayrıca pazarlık masasında gerçekleşen taktiklere vurgu yapıldı.
Kurumsal Eğitim:
Şirketler için “Müzakere ve Pazarlık Yönetimi“ eğitim fırsatı. http://www.EndustriyelTicaret.com
Platin Paket Üyeliği ile şirket yerinizde bir tam gün 15 katılımcı için ücretsiz verilmektedir. Şirket üyeliği gerekmektedir.Platin Paket üyelik bedeli 129 TL+Kdv/yıl.


Araştırma

Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçim Kriterleri

İşletmeniz için son derece faydalı bilgiler edeceğiniz araştırmayı ekte bulabilirsiniz.
Bu araştırmayı doldurmanız sektör açısından son derece değerli bulgular oluşturacaktır.
Teşekkür ederiz.

İletişim:
Zeynep EKİZOĞLU – Bilgi Üniversitesi MBA
zeynepekizoglu@gmail.com

Anketi görmek için

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/performans_tedarik_zinciri.jpg
Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi performans değerlemesi
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/plastik_hammadde.jpg

İ.Ü. Tedarik Zinciri Yönetimi İkinci Öğretim YLP Proje Çalışması

Plastik Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi
Hazırlayan: Muhammet Erdağ

Bu çalışmada genel yapısıyla plastik sektörü ve plastik sektöründe tedarik zinciri yönetimi uygulaması incelenmektedir. Araştırma sonucunda; plastik sektöründe tedarik zinciri uygulamalarının işletmeye sağladığı faydalar belirtilmiştir. Aynı zamanda sektörde tedarik zinciri uygulamalarında karşılaşılan genel zorluklardan bahsedilerek, plastik sektörü tedarik zinciri yönetimine etkisi olabileceği düşünülen alanlar için ileri çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.

Proje Çalışması


Tedarik Zinciri Süreçleri ve Performans Yönetim Sistemi

Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli (SCOR) Eğitimi (2 gün)


Eğitimi incele

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/Metrikler.jpg
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/tedarik.jpg

Satınalma Yöneticiliği

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi eğitiminin amacı, satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinin işletme rekabet avantajının sağlanmasında doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır. Küresel rekabet ortamında satınalma, planlama, üretim ve lojistik operasyonları ve bölümler arası koordinasyon işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir.

Eğitimi İncele

Mobil Uygulama

Müzakere ve Pazarlık Oyunu

Apple ve Google Play Store

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/muzakere-oyunu-1.jpgMobil Uygulama

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi akademik desteği.

Apple Store için
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/mobil-uygulama.png


Endüstriyel Ticaret ve Networking

Yeni Nesil Ticaret Kanalı


ÜYE OLUN
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/eticaret2.jpg