Satınalma, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi
Sektörel Vaka Tabanlı Eğitim ve Konferans

Temel Eğitimler

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/pazarlik-yonetimi.jpg

Sektörel Eğitim

Müzakere ve Pazarlık Yönetimi (Oyunlu)

İyi yöneticiler daima aldıkları doğru kararlar ile tanınırlar. Karar alma yeteneğinin geliştirilmesinde kuşkusuz müzakere ve pazarlık gücünün önemi büyüktür. Özellikle işletme ve çevresi (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yürütülen ticari pazarlıklarda bu konu hayli stratejiktir.

Pazarlık yönetim süreci; pazarlık öncesi dönem ve hazırlıklar, pazarlık oturumu ve pazarlık sonrası dönem olarak üç döneme ayrılmaktadır. Pazarlığın iyi yönetilmesi, her üç aşamada hangi adımların atılması ve nelerin yapılması/nelerin yapılmaması konusunda profesyonel hamlelere bağlıdır.

Eğitimi incele


Sektörel Eğitim

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Günümüzde uluslararası pazarlarda şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir.

Eğitim içerisinde işletmelerin özellikle üzerinde durduğu tedarik stratejisinin belirlenmesi, tedarik zinciri tasarımı, planlama ve operasyon konuları üzerinde durulmaktadır.

Eğitimi incele

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/tedarik-zinciri.jpg
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2017/08/tedarik_zinciri_yonetimi.jpg

Uygulamalı Eğitim

Tedarikçi Performans Değerlendirme ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Bugünün rekabet ortamında tedarikçilerin işletme stratejilerinin gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkı sağlayabileceği daha fazla tartışılmaktadır. İşletmeler, tedarikçilerin etkin yönetimi konusunda sistem kurma arayışı içindedir. Eğitim Tedarikçi performans yönetim sisteminin kurulması, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve tedarikçi geliştirme eğitimi kapsamında gerçekleşmektedir.

Eğitimi incele


Tedarik Zinciri Süreçleri ve Performans Yönetim Sistemi

Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli (SCOR) Eğitimi (2 gün)


Eğitimi incele

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/Metrikler.jpg
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/tedarik.jpg

Satınalma Yöneticiliği

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi eğitiminin amacı, satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinin işletme rekabet avantajının sağlanmasında doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır. Küresel rekabet ortamında satınalma, planlama, üretim ve lojistik operasyonları ve bölümler arası koordinasyon işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir.

Eğitimi İncele

Mobil Uygulama

Müzakere ve Pazarlık Oyunu

Apple ve Google Play Store

http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/muzakere-oyunu-1.jpgMobil Uygulama

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi akademik desteği.

Apple Store için
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2015/12/mobil-uygulama.png


SATINALMA KULÜBÜ

BuyerNetwork.net


ÜYE OLUN
http://www.tedarikzinciri.org/wp-content/uploads/2018/10/satinalma-3.jpg